تبلیغات
Love Story
Feeling With Picture

تو دنیایی که نمیتونیم تو خیابون راه بریم

 و بلند بلند گریه کنیم

مجبوری توی خیابون راه بری و پشت هم سیگار بکشی

ای آدمها

این سیگار ها همان بغض هاییست که نمیتوانیم بشکنیم

همان حرف هایست که نمیتوانیم بزنیم
طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ 11:08 ق.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

اینجـــــــــــــــا دنیــــــــــــــایی ست کــــــــه ...

هر گـــــــــــاه معـــــــــــرفت به خرج دادم...

هرگــــــــــــاه مهــــــــــــــربان بودم...

هرگــــــــــــــاه عشــــــــــــق ورزیدم...

هرگـــــــــــــاه اعتمــــــــــــــاد کردم...

گــــــــــاه و بــــــــــی گــــــــــاه ...

دلــــــــــــــم را شکستند...

بی آنکـــــــــــه صــــــــــــــدایش رادر آورند...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:31 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
امــروز یاבمــ افتــاב ..دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ

خیلـــے وقتــ استــ

چیزــےבر آטּ ننوشتـﮧ امــ

بــا خوבمــ میگویمــ :

" فڪرشــ را بڪـטּ یڪــ روزمیمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتَــر "

בلَمــ میســوزב براے تو


ڪــﮧ میشڪنــے روزــےڪـﮧ مـטּ نیستمــ

تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے

خــرב میشوے وقتــے میفهمــے


چقــבر בوستتــ داشتمــ ... !.


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
 مــــَــرد رویــــاهـــــاے مـــَــن کـــَـســـیــــﮧ کـــــﮧ


 وَقـــتـــــے مــِـثـــل ســَـگ و گــُــربـــﮧ بـــﮧ جــــوלּ هـــم اُفتــــادیـــم

 
 شــَـــب نـــَـذاره از بــغـــلـــش جـــُـم بــخـــورمـــو بـــِگــﮧ :

 
 آشــــتــــی نــَـکـــردیــــمــا

 
ولـــــے مـــَـن بـــِــدوלּ تـــــو خــــوابــــم نــمـــیـــبــَـره


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
بــآ اِحـتـیـاط  بِـخـوآنـیـב

سَــطـحِ شِـعـر لَـغـزَنــבه اَسـت

بَــس ڪــﮧ شــآعِــر ســـَطــر بــﮧ سَــطــر

بــآریــב و نِــوِشـــت…!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:26 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ـــــــــــر میکنم پیاله ها را...

ی‍ــــــــــــکی پس از دیگری...

سر میکشم ش‍ـــــــــراب خیالت را...

مست میشوم...!

مس‍ــــــت مس‍ـــــــــــت...

فکرش را بکن!!

اگر کنارم بودی مست که نه دی‍ــــــــــــــــــــوانه ات

میشدم...دی‍ـــــــــوانه...!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:25 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
 دلـــــم برای صدایـــی تنـگ شـده اسـت

که هـر شــب قبـل از خواب گــوش هــایم را نـوازشـــ مـیکرد ...


دلـــــم برای آن نـگــاه هــایی تنـگ اسـت

که وقتــی بـه مـن مـینـگریـــست تا عـمـق وجودم را به آتــش میــکشیــد ...


دلـــــم برایـت تنـگـ شـده اســت همــه کســِ مـن ...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

چـقـــ ــدر خـوبــهــ . . .

یـکـــ ـی بـــ ـاشـهـ ..

یـکــ ـــی بـــ ــاشـهـ کـــه بـغـلـتـــ کـنــــهـ . . .

سـرتـــ ــو بـــ ــزاری روی قلبش...

آرومــ ـتــ کـنــ ــــهــ . . .

حـُــ ــرم نـفـس هــ ـــاش تـنـتـــ ُ داغ کـنــ ـــهــ . . .

عـطـر دسـتـــ ــاش مـوهـاتــ ـــو نـوازش کـنــ ـــهــ . . .

چـقــ ـــدر خـوبــ ــهــ . . .

چـقـــ ـدر خـوبـــ ـهـ کــ ــهـ آرومـ دمـ گـوشـ بــگــ ـــهــ ...

عزیــ ـزمــ دوستـــ دارمـــ ....طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:23 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
براے دل خـــودم مے نویسم ...

براے دلتنگــے هایــم

براے دغدغــہ هاے خـــودم

براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ !

برای دلے کہ دلتنگم نیست ...

براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...

براے خودم مے نویســـم !

بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!...طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
مــرده شـور تــو...
و اونــ عشـق اتــ را ببــرند...
کــه همــه بــرای عشـق شـانــ " گــــل " مـی چینند.....
امــا تــو , تنهــــا چیــزی کــه بــرایــ مــن مـی چیـدی .......
" صغـــــری , کبـــــری" بــود


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 138 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]