تبلیغات
Love Story
Feeling With Picture
بَعضے وَقتــ هـآ یــِہ اِتّفـآقے می اُفتــِہ

کــِه میفَهمے هیچــ وَقتــ دوسِتــ ـــ نَـدآشتــِہ

وَ ایـטּ  هَمــِہ وَقتــ اِشتِبـآهـ فِڪـ ــر می ڪردے

اینجور وَقتـآستــ  ـڪـِہ اَگــِہ گوشیتــ ـــ زَنگــ بُخورهــ

دلِتــ می خوآد مُحڪمــ بِزَنیشــ زَمیــ ـــטּ  و

اینجورے خودتو خآلــ ـــی ڪنے

آخــِہ اینو میـدونے ـڪـِہ

پُشتــِ خَطـ هَر کَسے میتونــِہ بآشــِہ ، جُــ ـــز اونـــ


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ سه شنبه 18 تیر 1392 ] [ 02:36 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

اصن بالش باید ضد آب باشه
گریه که میکنی خیس نشه
یه وقتایی هم برات حرف بزنه مثلا بگه:
اینقدر غصه نخور ...گریه نکن
خدای تو هم بزرگه...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 15 تیر 1392 ] [ 04:32 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

من یــك دختــــرم

بـا "عروسكـــ هـآیم" بـآزے كردمــ

بـا "رویــا هــآیــم" بـــزرگ شــدمــ

بـا "اشكـــ هآیـم" خــو گرفتــمــ

و بـا حفـظ "ارزشــ هآیـم" بـه اوج مـﮯ رسمــ

ایـن است دنیـــآے دختـــرانه مــن


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 07:38 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

حســــودی میکنم،

به مردمی که آسوده می خوابند ..

کاش میشد با یک چشم به هم زدن خوابم می برد؛

این شبها بیداری آزارم می دهد

کاش خاطرم آسوده بود ..


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 07:37 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

تنهایی یعنی...
کسی نباشه بهت بگه:
دوستت دارم...
و بی تو نمیتونم...
تنهایی یعنی...خودت با خودت عاشقی کنی!!!
نه با هر کس و ناکسی...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

وقتی گلدون خونمون شکست ،
 پدرم گفت : قسمت این بود ،
مادرم گفت : هیف شد ،
خواهرم گفت : قشنگ بود ،
 داداشم گفت : کاش دوتا داشتیم ،
 اما وقتی دل من شکست کسی به فکرش نبود


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

دیگه نه "شلوار پاره" نشونه "فقره"

نه "سکــوت" علامت "رضــایت"

دنــیـــــــــــــــای غـــریـبـیــست

ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده

"عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش شــــدن..


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
► ●● هــے غـَریبــﮧ

●● شـَب ِ عـَروسے کــُت و شـَلوار ِ سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ

●● رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد

●● بـَند ِ کـِروآتـش رآ خـُـودت سـِفت کـُـטּ

●● ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد

●● وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد

●● خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز

●● بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند

●● زَحمـَت ِ تــآج ِ عـَروس رآ نــَکش

●● سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت

●● خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

●● جــآטּ ِ تـُـو و جــآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:35 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
خدایـــــــــــــا...

آغوشت را امشب به من می دهـــــی ؟

برایِ گفتـــלּ چیزے نــבارم

اما برایِ شنفتنِ حرفهاے تو گوش بسیار . .

می شود من بغض کنمـــ

تو بگویــے : مگر خدایت نباشــבکه تو اینگونهــ بغض کنــی. .

می شود من بگویم خدایا ؟

تو بگویــــے: جانِ دل . .

می شود بیایــــی✘؟!!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:34 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

حرفهای زیادی داری
سکوت علامت چیست
نمیدانم علامت رضایت است
 یا
 همان جواب ابلهان خاموشی است
معنی جدیدی به سکوت داده ای
سکوتت را میفهمم
یعنی انتظار


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 138 :. [ ... ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ ... ]