تبلیغات
Love Story - Love
Love
باشه !
"من" به "اون" نمیام ... !
ولی بهش بگین :
دمش گرم !!!
حداقل "خودش" به "خودش" بیاد !

نه سبز بودیم و نه بنفش شدیم ...
نگذاشتیم رنگمان کنند. به رنگ سفید آزادی ماندیم ...
میگوییم آزادی ... میگویند فلانی !!!
وجه میان دموکراسی و دیکتاتور را نمیدانند !
جوابم به صندوق هایتان بیلاخی بیش نبوده و نیست ...
بنزین شد 700 خندیدیم و زدیم
نون سنگک شد 600 خندیدیم و خوردیم
پسته شد 50 خندیدیم و خریدیم
پراید شد 20 خندیدیم و خریدیم
آب , برق , گاز , تلفن گرون شد فقط گفتیم:
"این سری چقدر زیاد اومده"
 و پرداخت کردیم !!!
یاد یه ضرب المثل چینی افتادم که میگه :
 وقتی بهت داره تجاوز میشه و کاری نمیتونی انجام بدی پس توام سعی کن لذت ببری!
با حضور پرشور شما سر صندوق ها که کاری نمیشه کرد ... پس بشینیم لذتشو ببریم.
کاری که 35 سال داریم میکنیم ...روسـَریـت رآ בرسـت بـبـَنـב ... لـبآسـهآیـَت پـوشـیـבه بآشـَב ...

آرآیـِش نـَكـن ... حـَتـے اگـہ رآه בآره زیـبآ هـَم نـَبآش ...

בخـتـَرَك پـنـهـآن كـن خـویـش رآ ... اینـجآ ایـرآن اسـت ...

בَر בآنـشگـآه هـزآرآن خـوآسـتـگآر בآری ولـے تـَنـهآ خـوآسـتـآر یـكـ شـَبـَنـב ...

בَر خـیآبـآن هـزآرآن رآنـَنـבه شـَخـصـے בآرے ...

امـآ مـَقـصـَב هـَمـہ مـَكآن خـآلیـسـت و بـَس ...

كـَمـے كـہ فـكـر كـنـے ... لـَرزه بـَر تـَنـَت میـنـشیـنـَב ...

בخـتـَرَك ایـن جـآ چـشـم هآ گـرسـنـہ تـَر از مـعـבه هآسـت ...

سیـرآب شـבن چـشـم هآ خیـآلـے بآطل اسـت ...از آدمای مغرور بدت نیاد....

اونام یه زمانی خیلی "خرد" شدنهرز رفته ای ... !
بین تمام وسوسه هایت ...
بین تمام شهوت بازی هایت ...
بین خواسته های کثیفت ...
خیلی وقت است روی افکارت بکارتی از حیا و نجابت کشیده ای !

میدانی؟
خودت را خر فرض میکنی ...

باید حیا را برایت تعریف کنم
حیا یعنی :
وقتی تووی خیابون راه میری چشمات رو توی سینه و بین پاهای دخترا جا نذاری
حیا یعنی توی مترو دستات هرز نرن سمت دختری
یعنی خودتو به هر بهونه ای به دختری نچسبونی
نجابت یعنی خودتو کنترل کنی و واسه کسی راست نکنی
بین من و تو فرقی نیست
کافیست عصیان روحت را سرکوب کنی
آنوقت از هر چیزی آزادی ...گیرم که دخـــــترها ، سند نجابتشون ، بکارتشــــون ...!!
تـــــو سند نجابتت کجاست مــــــرد...؟؟!!
مردانگیت را لای پاهایت جستجو نکن...!!
مردانگیت را در جنس نگاهت...!!
لای انگشتانت...!!
در نوع بیانت ...!!
آنجا که صداقت را دفن کردی جستجوکن...!!اینكه میگن : زن حجاب داشته باشه كه مرد به گناه نیفته ؛

مثل اینه كه بگن : آفتاب نتابه كه بستنیمون آب نشه ... !!!


منطق در این حد تو این مملکت حاكمه یعنی !!!!!!مریــــــــم مقــــــــدس هــــــــم باشــــــــی
این آدمــــــــها . . .
حــامــلــه ات میکننــــــــد
با نگاه هــــــــرزه شــــــــان...ترکت کرده؟
شبها به یادش گریه می کنی؟
ناراحت نباش!
یه روز تو تنها آرزوی زندگیش میشی...
این بدترین انتقامهکـآش ...
سرِ درِ بـهشـتــ ؛
کسـ ـی باشـَد که بپرســَد :
آدمـی یـا فرشـتـ ـه ؟
و مـَن با صدای ضـعیفــم
که از زجـه رو به بـی صـدایی رَفــته ،
بــگویـَم :

زَنـم

و ایـن بـار
همه نگـاهَم کُنند :
نـَه به خاطـِر موی بُلَندَم
نه چشـمان معصـومَم
و نه لرزشِ صدایـَم

.
.
.
بـلکـه به خاطِر روحِ خدا که در من دمـیده شده
و همه ،

تحســین کـُنَند ؛

شـُجاعَـتـ ،
صـداقَتـ
وَفـ ـآ
و نجـآبـَتَم را

در آن کره خاکــیدیشـــب خـــــــدا آروم صـــدام كـــرد و گفــــت : خــــــــــوابی ؟
عشــــقت داره قــــربون یــــكی دیــــگه میــره...
اونـــوقت تــــو راحت خوابیـــــــــــدی ؟؟؟!!! ... ...
لبخنــــدی زدم و گفتــــم : خــــــــــــدا جونم "
این همون مخــــلوقی هست كه وقتـــــی آفریدیـــش به خودت آفـــــرین گفتیخیره میشوم به سقف
اشکهایم میچکند
سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی … همــــیشـ ه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــ ی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه

دقیقــــا همیـــ ن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری کـــ ه فقــط میتونــی بگـ ـ ی :

"بیخـــیآل"...زمـــآنـــی نفَســــــــش بــــودم

امــُآ بعـــــــــد...

شُدَم عــــــآمل تنگـــــیِ  نفـــَسش

رفـــــت دنبــــــــآل یــه نفــَسِ تــــــآزه...روزے بـه تــَـمامــ ایــن بے قــَـرارے هـا مے خــَـنـدے

و ســاده از ڪـنـارشــان مے گــُـذرے

ایــטּ قــَـشـنـگــــ تــریــن دروغے استـــ ڪﮧ دیـــگـراטּ

بــراے آرامــ ڪــردنـتـــ بـہ تـــُـو مے گـــویــنـد....یـــــه نفــــَر هـــَس کـــــــه

 هیچـــــــــــــــوقـــــت نمی بخــــشَمش.....

هیچــوقـــــــت....چکیده همه احکام توضیح المسائل :

اگر طوری باشد که خوشت بیاید ! حرام استمیگن زن ضعیفه !

جالبه ...

درد ماهیانه میکشه ...

درد زفاف میکشه ...

درد زایمان که برابر است با درد شکسته شدن هم زمان24استخوان بدن میکشه ...

درد نابرابری جنسیتی میکشه ...

اونوقت ضعیفه هم خطاب میشه !

کدوم مردی تحمل چنین دردای داره که قوی لقب گرفته ...

من ایمان دارم زن قویترین موجود خلقته


بعضی از ما مسلمونا خعلی باحالیم...

عرق میخوریم،

دروغ میگیم،

فحش میدیم،

زیر آب میزنیم،

آبرو میبریم،

مال بدبخت بیچاره هارو میخوریم،

ربا میخوریم،

خیلی چیزای دیگه هم میخوریم که حالا زن و بچه رد میشه نمی تونم بگم،

ولی به گوشت خوک بیچاره که میرسیم؛ نمیخوریم،

میگیم نه، مسلمونیم!یه نفر ازم پرسید : میشناسیش ؟!

هزارتا خاطره ت اومد جلوی چشمم ،

اما فقط یه لبخند زدم و گفتم : میشناختمشچرا فکر می کنی چون دختری باید همیشه غمگین باشی؟
شکست خورده باشی؟!
عزیز من!
یاد بگیر که تو دختری!
یاد بگیر تو کلاس بذاری!
تو ناز کنی !
... ... ... اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!
خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!
اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دی شادی زندگیتو ازت بگیره؟!
این اسمش عشق نیست به خدا!
خودتو گول نزن!
کسی که عاشق توئه،
هرگز نمی تونه غمتو ببینه!
چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!
طبقه بندی: Love Text،
[ سه شنبه 18 تیر 1392 ] [ 02:41 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]