تبلیغات
Love Story - Feeling With Picture
Feeling With Picture
اگــــــرمـیـخـواهــــــی بــــــه مــــــن تـکـیــــــه کـنــــــی ,
تـکـیــــــه کــــــن ...
فـقـــــط بــــــدان کــــــه مــــــن ,
دیــــــواری تــــــرک خــــــورده ام ...!!
تـحـمـــــل تـکـیـــــه دارم امــــــا ضــربـــــه را نـــــــه ......!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 11:06 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]