تبلیغات
Love Story - Feeling With Picture
Feeling With Picture

پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ـــــــــــر میکنم پیاله ها را...

ی‍ــــــــــــکی پس از دیگری...

سر میکشم ش‍ـــــــــراب خیالت را...

مست میشوم...!

مس‍ــــــت مس‍ـــــــــــت...

فکرش را بکن!!

اگر کنارم بودی مست که نه دی‍ــــــــــــــــــــوانه ات

میشدم...دی‍ـــــــــوانه...!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 07:25 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]