تبلیغات
Love Story - مطالب هفته دوم تیر 1392
Feeling With Picture

من یــك دختــــرم

بـا "عروسكـــ هـآیم" بـآزے كردمــ

بـا "رویــا هــآیــم" بـــزرگ شــدمــ

بـا "اشكـــ هآیـم" خــو گرفتــمــ

و بـا حفـظ "ارزشــ هآیـم" بـه اوج مـﮯ رسمــ

ایـن است دنیـــآے دختـــرانه مــن


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 07:38 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

حســــودی میکنم،

به مردمی که آسوده می خوابند ..

کاش میشد با یک چشم به هم زدن خوابم می برد؛

این شبها بیداری آزارم می دهد

کاش خاطرم آسوده بود ..


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 07:37 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

تنهایی یعنی...
کسی نباشه بهت بگه:
دوستت دارم...
و بی تو نمیتونم...
تنهایی یعنی...خودت با خودت عاشقی کنی!!!
نه با هر کس و ناکسی...


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

وقتی گلدون خونمون شکست ،
 پدرم گفت : قسمت این بود ،
مادرم گفت : هیف شد ،
خواهرم گفت : قشنگ بود ،
 داداشم گفت : کاش دوتا داشتیم ،
 اما وقتی دل من شکست کسی به فکرش نبود


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

دیگه نه "شلوار پاره" نشونه "فقره"

نه "سکــوت" علامت "رضــایت"

دنــیـــــــــــــــای غـــریـبـیــست

ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده

"عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش شــــدن..


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
► ●● هــے غـَریبــﮧ

●● شـَب ِ عـَروسے کــُت و شـَلوار ِ سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ

●● رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد

●● بـَند ِ کـِروآتـش رآ خـُـودت سـِفت کـُـטּ

●● ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد

●● وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد

●● خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز

●● بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند

●● زَحمـَت ِ تــآج ِ عـَروس رآ نــَکش

●● سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت

●● خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

●● جــآטּ ِ تـُـو و جــآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:35 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
خدایـــــــــــــا...

آغوشت را امشب به من می دهـــــی ؟

برایِ گفتـــלּ چیزے نــבارم

اما برایِ شنفتنِ حرفهاے تو گوش بسیار . .

می شود من بغض کنمـــ

تو بگویــے : مگر خدایت نباشــבکه تو اینگونهــ بغض کنــی. .

می شود من بگویم خدایا ؟

تو بگویــــے: جانِ دل . .

می شود بیایــــی✘؟!!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:34 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

حرفهای زیادی داری
سکوت علامت چیست
نمیدانم علامت رضایت است
 یا
 همان جواب ابلهان خاموشی است
معنی جدیدی به سکوت داده ای
سکوتت را میفهمم
یعنی انتظار


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
میخـــوآم تــ ــو رو بــِـبیــنَــم

نـَـه یــِــکـــ بآر

نـَـه صــَـــد بآر

به تــِـــعدادِ نـَـفـَـــس هام

بــَــرای ِ دیدَنـِــ تــ ــو

نـَـه یــِــکـــ چــِــشم

نـَـه صـــَــد چــِــشم

هــَــمه چــِــشما رو میـــخــ ـــــــــوآم


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture


می گویند موقع مرگ

همهء زندگی مثل فیلم از جلوی چشم آدم رد می شود .

به فیلم زندگی ام که فکر میکنم

به مردن علاقه مند می شوم

شاید

آن موقع یک بار دیگر دیدمت!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ پنجشنبه 13 تیر 1392 ] [ 12:43 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]