تبلیغات
Love Story - مطالب هفته چهارم تیر 1392
Feeling With Picture
ببیـــــن !
تویــــی کــه نیستـــی اشکامـــو پـــاک كنی
عمـــــــــــــراً بذارم وقتی میــــخــنـــــــــدم
کنــــــــارم باشی . . .


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 04:15 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
وفـاداری یک زن زمانی معـلوم میشود که مــردش هــیچ نداشته باشد
وفـاداری یک مـرد زمانی معـلوم میشود کــه همــه چــیز داشـته باشـد . .


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 04:11 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
❤ کـــم بــــاش . . .

❤ اصــلـا هـم نــگـران کـــم شـــدنـت نـبــاش !

❤ اونــی کـه اگـه کـم بـاشـی گــمـت مـیــکـنـه . . .

❤ هـمـونـیـه کـه وقـتـی زیـاد بـاشـی حـیـفـت مـیـکـنـه !!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 04:09 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
میدونی چرا میگن” دلت دریا باشه”
چون وقتی یه سنگو تودریا میندازی
فقط برای چند ثانیه اونو متلاتم میکنه
وبرای همیشه محو میشه
ولی اون سنگ تا ابد ته دل دریا موندگاره!
من سعی می کنم مثل دریا باشم
فراموش کنم سنگها یی که به دلم زدن
با اینکه سنگینی شونو برای همیشه روی سینه ام حس می کنم.


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 04:05 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

تـو هم تلخ بودی

تلــخ !

درست مثل قطره های فلج اطفالی

كه در كودكی به خوردم می دانند !

غافل از اینكه این بار

تلخی تــو دلم را فلــج كرد ...!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
نسلی هستــیـم ،
که روزهــا میخــوابیــم..
و شبــهـا بیـــــداریـــم !
چــون..
تــاریـکی شب ، بـــرامــون..
قــابــل تحمـّـل تــر از “تـــاریــکی” روزهــامــونــه !


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 03:55 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture

مـَלּ همـ ــآنـ َـم

خـوب تمـ ــآشـا ڪـُטּ

בُختــَرے ڪـہ براے בاشتــنــتـــ ...

تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב

و با تـ ـویــے ڪـہ نیــستے حرف مے زنـב

בختــرے ڪـہ ...

زانــو میــزنـב لبــہ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבَב

و تنــــهـا آرزویـــَش را براے

هـــزارمیـــن بـــــار بـہ خـُـــבا یـــاב آور مـــے شود!!!

خـُــבا هم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـב مے زنـב

از ایــטּ ڪـہ ×تـ ـــو × آرزوے همیشگے مـــטּ بوבے!!!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
تـــــو تـــــا آخـــــر ِ عمـــــر ,
درگیـــــــ ـ ـــــرِ مـن خــواهی بــــــود ...
و تظـــــاهُـر می کنـــــی نیــــستــی ...
مقــایــسه ، تــو را از پـا در خواهــد آورد ...!
مـن مـــــی دانــــــم به کـُـجای قلبــــت شلیــک کـرده ام ;
تـــــــــــودیــــــگرخـــــوب نــــــــخواهــی شُــد .................!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
اگــــــرمـیـخـواهــــــی بــــــه مــــــن تـکـیــــــه کـنــــــی ,
تـکـیــــــه کــــــن ...
فـقـــــط بــــــدان کــــــه مــــــن ,
دیــــــواری تــــــرک خــــــورده ام ...!!
تـحـمـــــل تـکـیـــــه دارم امــــــا ضــربـــــه را نـــــــه ......!


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 11:06 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

Feeling With Picture
لعنت به اون کســــی که ….
وقتـــــی بهــــش محبـــت می کنــــی …
خیــــال می کنــــه بهـــش احتیـــاج داری


طبقه بندی: Feeling With Picture،
[ دوشنبه 24 تیر 1392 ] [ 12:59 ب.ظ ] [ Bahare ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]